Servicii oferite

Contabilitate

 • Evidenţă contabilă pe baza documentelor legal întocmite puse la dispoziţie de către beneficiar
 • Întocmirea registrelor obligatorii de contabilitate conform prevederilor Legii contabilităţii nr.82/1991
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale privind taxele şi impozitele la bugetul general consolidat
 • Elaborarea balanţei de verificare lunare
 • Întocmire şi depunere bilanţ contabil anual şi semestrial
 • Servicii de contabilitate pentru refacerea evidenţei contabile
 • Informări asupra situaţiei financiar-contabile a societăţii
 • Reglarea fişei sintetice la Administraţia Financiară
 • Reprezentarea societăţii în faţa organelor de control fiscale

RESURSE UMANE
(Atestat Inspector Resurse Umane)

 • Întocmirea dosarelor de personal (contracte individuale de muncă, acte adiţionale, decizii, adeverinţe)
 • Întocmirea fişelor de post pentru salariaţi
 • Întocmirea Regulamentului de Ordine Internă
 • Întocmirea Registrului general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL)
 • Consultanţă privind aplicarea legislaţiei muncii în vigoare
 • Managementul resurselor umane

SALARIZARE
(Atestat Inspector Resurse Umane):

 • Întocmirea statelor de plată
 • Stabilirea contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale
 • Întocmirea fişelor fiscale pentru salariaţii societăţii
 • Întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
(Atestat Manager de Proiect)

 • Servicii de consultanţă pentru afaceri, management şi servicii conexe
 • Servicii de management de proiect în vederea implementării proiectelor cu finanţare externă
 • Servicii de consultană pentru accesarea cu succes a fondurilor europene nerambursabile

CONSULTANŢĂ
FINANCIAR-CONTABILĂ ŞI FISCALĂ

 • Acordarea de asistenţă pentru organizarea departamentului financiar-contabil, a circuitului documentelor şi a politicilor financiar-contabile;
 • Consultanţă şi asistentă la întocmire a dosarelor de credit, leasing, obţinerea certificatelor fiscale şi a certificatelor constatatoare;
 • Întocmirea cashflow-ului şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;

COSTURI

Considerăm că misiunea noastră este să asigurăm servicii la cele mai înalte standarde şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Tocmai de aceea venim în întâmpinarea dumneavoastră cu servicii de calitate la preţuri acceptabile.

Preţul final va fi stabilit de comun acord după o întâlnire şi o negociere a condiţiilor cu Dvs.